aa

יחידות התוכן של wizdi כוללות
מאות פעילויות אינטראקטיביות ומערכי שיעור מוכנים לכיתות א-ג במתמטיקה

מערכי שיעור

מקוונים להקרנה הניתנים לעריכה

היתרון של wizdi על פני תכנים מתוקשבים אחרים במתמטיקה שאתם מכירים בשוק, הינו שכל יחידות התוכן מותאמות לשיטה ולספרי הלימוד של השבחה. מערכי השיעור כוללים מאות פעילויות אינט־ ראקטיביות חדשות.

פריטים אינטראקטיביים

להקרנה על הלוח ולהקצאה כמשימות לתלמידים

ב – wizdi מאות פעילויות אינטראקטיביות חדשות לכיתות א-ג, המתואמות לשיטה ולספרי השבחה. הפעילויות האינטראקטיביות ניתנות להקרנה בכיתה, להקצאה כמשימות לתלמידים, ומאפשרות קבלת דיווח על ביצועי התלמידים.

מערכת לניהול למידה

מערכת אוטומטית לבדיקת משימות וניתוח ביצועים

ל- wizdi מערכת לניהול למידה, הבודקת עבורכם באופן אוטומטי את המשימות שהקצתם לתלמידים, ומנפקת לכם דוחות וניתוח של ביצועי התלמידים והמלצות לתרגול וביסוס.

מחיר שנתי לשכבה לכל יחידות התוכן רק

450
  • לפרטים נוספים השאירו שם וטלפון
מומלץ

צפו בסרטונים

נגן וידאו
נגן וידאו

בקרו אותנו בפייסבוק